Algemene voorwaarden

Algemeen
– Rumah Mandi – Praktijk voor Massage, bewustzijn, ontwikkeling en Ontspanning hierna genoemd de Praktijk.
– De praktijk gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en AVG, zoals openbaar vermeld op de website van Rumah Mandi, en dat de cliënt daarmee akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
– Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
– Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
– In de praktijk worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
– De praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
– Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die de praktijk aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

Afspraken & behandelingen
– In onze praktijk werken we alleen op afspraak.
– Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is bindend en kan per mail/telefoon of whatsapp worden geannuleerd. En afmelding is alleen geldig als deze is bevestigd door de praktijk. Twijfelt u eraan of uw afmelding is binnengekomen, neemt u dan nogmaals contact op. Het is uw verantwoordelijkheid.  
– Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
– Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
– Mocht de praktijk door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
– Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
– De praktijk behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.
– Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van de praktijk verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

Betalingen
– Betaling verloopt via een betaalverzoek en wordt na afloop van de massage/behandeling voldaan.
– Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig zoals tot de datum die op de bon vermeld staat. Wilt u de bon verlengen, dan kan dit in overleg. De kosten hiervan zijn tien euro per half jaar. 
– Voor bedrijven geldt dat facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum dienen te zijn voldaan.
– Rumah Mandi behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Door een akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u de praktijk niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

Op bovengenoemde Algemene Voorwaarden kan alleen door de praktijk een uitzondering worden gemaakt.

Bij de volgende aandoeningen dient u mij vooraf in kennis te stellen en hebben wij vooraf contact. 

– Hartaandoeningen

– Ernstige vaataandoeningen

– Trombose

– Koorts

– Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking)

– Zwangerschap tot de 14e maand

– Hoge bloeddruk (bij Hotstonemassage)

– Kanker

– Besmettelijke huidziekte

– Totale uitputting

– Hevige algemene pijn (geen spierpijn)

– Bij gebruik van drugs of alcohol

– Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva    

– Diabetes

– Burn-out

– Lichte vaataandoeningen

– Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)

– Botbreuk

– Recente operatie

– Bloeduitstorting

– Spierscheur

– Kneuzing of verwonding

– Recente whiplash

– Twijfelachtige verdikking

– Zwangerschap                                                                                                              

– Sterk behaarde huid

– Niet besmettelijke huidziekte

– Spataderen